Benut het gemeentelijk sportkapitaal

De provinciale Sportservice stichtingen van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht werken nauw met elkaar samen om kennis en praktijkervaring te bundelen.

Onze drijfveer is om écht ieder mens, en daarmee de maatschappij, maximaal te laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen.

Om dat te realiseren richt Sportservice zich lokaal op de ondersteuning en inzet van het reeds aanwezige sportieve kapitaal bestaande uit verenigingen, kader en accommodaties. Onze missie is het sportieve kapitaal zo in te richten dat er een essentiële bijdrage wordt geleverd aan een gezonde, vitale en sociale samenleving.

Dat doen wij in de vorm van advies aan of als uitvoeringspartner voor (een bundeling van) gemeenten, verenigingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties.